rådgivning

IPOs rådgivning

Rådgivning

IPOs råd er gitt på to helt forskjellige måter, som prosessråd eller som konkrete råd.

Prosessråd
Prosessråd betyr at du deltar i individuelle eller gruppeprosesser for selv å finne fram til de svar du søker (eller de spørsmål).

Her er kan også IPO gi svar gitt i form av spørsmål eller oppgaver du selv må ta stilling til.

Denne formen for råd kan være på sin plass for spørsmål der det ikke finnes klare fasitsvar. Eller for spørsmål der svaret avhenger mye av den som skal leve med svaret og kanskje sette det ut i livet.

Konkrete råd
På disse spørsmålene har svarene form av konkrete forslag til hva du kan gjøre. Mange av disse er basert på de bøkene og artiklene som ligger inne på IPOs hjemmeside.

 

Vi tilbyr

Vi tilbyr først om fremst prosessrådgivning for enkeltmennesker, grupper og organisasjoner.

På våre fagområder kan vi også gi mer direkte råd.

Vi har lang erfaring med å være rådgivere for ledere og ledergrupper.

 

På hjemmesiden finner du

Du finner en del råd under menyvalget:

Gode råd

Du finner også mye nyttig via menyvalget:

Litteratur

Menyvalget:

Tjenester

gir en oversikt over det vi kan bidra med.