verdiregnskap

Verdiregnskap

Verdiregnskap
(etisk regnskap)

Et verdiregnskap kan i prinsippet (og i praksis) brukes til å kvantifisere de fleste verdier en organisasjon ønsker å virkeliggjøre. Det er et regnskap over de verdiene som vanligvis ikke kommer fram i det økonomiske regnskapet.

Det kan gi oss opplysninger om vår kvalitet, hvor fornøyde våre ansatte, kundene og leverandørene er med vår bedrift, vårt kunnskaps- og kompetansenivå, eller i hvilken grad vi er i stand til å imøtekomme framtidige miljøvernkrav.

Verdiregnskapet er en metode og en prosess der organisasjonen står fritt til å velge innhold, hvilke interessenter som skal tas med og hvilke prosesser som skal følges. Enkelte former for verdiregnskap kalles etisk regnskap eller etisk verdiregnskap.

Vi tilbyr

IPO kan bistå med følgende:

  • Utvikle og bruke verdiregnskap
  • Lede prosesser som inngår i arbeidet med verdiregnskapet
  • Analysere verdiregnskapet og foreslå tiltak ut fra dette

Kurs
IPO har spesielle kurs om verdiregnskap. Flere av de øvrige kursene kan også være nyttige i denne sammenheng. Eksempler er etikk, kommunikasjon, kreativitet, samarbeid, strategi og verdiledelse.

Vi var blant de første i Norge som utførte verdiregnskap og etisk regnskap.

Verdiregnskap kalles også ofte etisk regnskap. I verdiregnskap inngår ofte verdier som ikke er direkte etiske.

På hjemmesiden finner du

Noe rapporter som forklarer mer om hva verdiregnskap er. Vi utarbeidet disse for mange år siden etter at vi hadde begynt med verdiregnskap / etisk regnskap.

De kan fremdeles gi et godt inntrykk av hva verdiregnskap er og hvordan det gjøres.

Verdiregnskap for banker
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik Prosjektforslag utarbeidet for Norsk Institutt for Arbeidslivsetikk, 1995

Verdiregnskap for næringlivet
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik Prosjektforslag utarbeidet for Norsk Institutt for Arbeidslivsetikk, 1995

Verdiregnskap for kommuner
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik Prosjektforslag utarbeidet for Norsk Institutt for Arbeidslivsetikk, 1995