prosjektledelse

IPOs prosjektledelse

Prosjektleder fra IPO

PO kan tilby prosjektledelse innenfor våre kompetanseområder.

Flere av IPOs medarbeidere har solid erfaring fra prosjektledelse.

IPO har også undervist prosjektarbeid og prosjektledelse.

.

Lede prosesser

Prosesser kan være egne prosjekter eller deler av andre prosjekt.

IPO kan tilby prosessledere til en rekke forskjellige prosesser.

Se siden PROSESSLEDELSE.

 

Litteratur om prosjektarbeid

En del av den litteraturen og de rådene som ligger på IPOs hjemmeside kan også være nyttige for prosjektledelse.

En av IPOs medarbeidere, Leif-Runar Forsth, er medforfatter på boka:
Prosjekt
av O. Mathiassen og L.R. Forsth, EDB-Forlaget og Origo Forlag, 1988