undersøkelser

IPOs undersøkelser og analyser

IPOs undersøkelser og analyser

IPO har medarbeidere med solide teoretiske kunnskaper og lang erfaring med å utføre forskjellige former for undersøkelser og analyser bl.a. i forbindelse med forskning og utvikling.

Gode undersøkelser og analyser kan være svært viktig for god organisasjonsutvikling og lederutvikling.

Vi tilbyr

IPO kan utføre undersøkelser og analyser innenfor de fagområder vi arbeider. Ofte inngår disse som en del av de øvrige oppgaver vi utfører for en organisasjon. Eksempler er:

Idédugnader
Vi kan bruke idédugnader bl.a. til å framskaffe opplysninger, meninger, vurderinger og ideer. Dette kan eventuelt suppleres fra andre kilder.
Resultatene analyseres og bearbeides for presentasjon i en rapport og ofte også muntlig.

Intervjuer, høringer og spørreundersøkelser
Forskjellige former for intervjuer, høringer og spørreundersøkelser brukes for tilsvarende formål som idédugnadene. Et eksempel der slike arbeidsformer inngår i en større sammenheng er verdiregnskap / etisk regnskap.

 

På hjemmesiden finner du

Følgende artikler sier noe om våre undersøkelsesmetoder og hvordan vi evaluerer organisasjonsutvikling:

Humanagements undersøkelsesmetoder
av Terje Kato Stangeland
PDF-filen for denne:
Humanagements undersøkelsesmetoder

Evaluering av programmer for organisasjonsutvikling
av Leif-Runar Forsth

En del av litteraturen på IPOs nettsted illustrerer også våre vitenskapelige kvalifikasjoner.