ny som leder

Kurs: Ny som leder

Mål for kurs i lederskap

Kurset Ny som leder er en innføring i lederskap.

Målgruppen er:

 • Du som har fått din første lederjobb eller lederoppgave.
 • Du som skal bli leder eller ønsker å bli leder.
 • Du som vil lære mer om og forstå lederskap bedre.

Mål: Kunne fungere godt som leder

Etter kurset skal du:

 • Han en forståelse hva ledelse og lederskap er.
 • Kjenne til forskjellige former for lederskap.
 • Være en litt dyktigere leder enn før kurset.
 • Vite mer om hvordan du kan utvikle deg som leder.
 • Forstå sammenhengen mellom etikk og lederskap.
 • Ha laget din egen lederetiske plattform som leder.

Temaer i kurs i lederskap

Kurset tar for seg temaer som:

 • Hva er ledelse? Hva er lederskap?
 • Hva er god ledelse og hva er godt lederskap?
 • Hva er hensikten med lederskap?
 • Hvordan alle som påvirker andre, utøver lederskap.
 • Etikk som lederskapets grunnmur og ryggrad.
 • Praktiske virkemidler og verktøy i lederskap.
 • Utfordringene ved å være ny i en lederstilling.
 • Ledelse av møter og arbeidsgrupper.

Kurset er basert på en moderne forståelse av lederskap som sier at alle som påvirker andre til handling, utøver lederskap. De som er ansatt i lederstillinger har en ekstra mulighet til å utøve lederskap, og de har også en plikt til å gjøre dette på en god måte. Kurset er også basert på en forståelse av at etikk har en avgjørende betydning i godt lederskap.

Undervisningsmetoder

Kurset vil bestå av:

 • Individuelle refleksjoner.
 • Samtaler i grupper og plenum.
 • Praktisk trening på å utøve lederskap i gruppearbeidene.

Ledelse og Lederskap

Det meste av litteraturen på IPOs nettsted er aktuell for ledere. Viktige eksempler er:

Hva er lederskap? og Hva er godt lederskap?
av Leif-Runar Forsth Hovedoppgave i filosofi ved Universitetet i Oslo Våren 2002

Verdiledelse
av Leif-Runar Forsth

Endringsledelse
av Terje Kato Stangeland
PDF-filen for denne:
Endringsledelse

Hvorfor trenger vi eldre ledere?
av Terje Kato Stangeland Innlegg i Aftenposten 11. november 1999

Begrepene lede, leder, ledelse og lederskap
Av Leif-Runar Forsth

Lederskap i dagligspråket
Av Leif-Runar Forsth

33 definisjoner av lederskap
Av Leif-Runar Forsth

Lederskapets dimensjoner – Eller Uenighetene om hva lederskap er
Av Leif-Runar Forsth

Vinnerlaget
av Leif-Runar Forsth Artikkelen er basert på diverse artikler og foredrag

Kvalitetssamfunnet
av Leif-Runar Forsth Artikkelen er basert på diverse artikler og foredrag

Framtidsvisjon
av Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik Artikkelen er basert en artikkel i Folkevett

Fysikk og moderne lederskap
av Leif-Runar Forsth

 

Organisasjonsutvikling

Moderne organisasjonsformer
av Terje Kato Stangeland
PDF-filen for denne:
Moderne organisasjonsformer

Menneskesyn i moderne organisasjoner
av Terje Kato Stangeland,
PDF-filen for denne:
Menneskesyn i moderne organisasjoner

Humanagements undersøkelsesmetoder
av Terje Kato Stangeland
PDF-filen for denne:
Humanagements undersøkelsesmetoder

Evaluering av programmer for organisasjonsutvikling
av Leif-Runar Forsth