kurs kommunikasjon

Kurs i kommunikasjon

Mål for kurs i kommunikasjon

Kurset tar sikte på å gjøre deltakerne bedre i stand til å:

 • Forstå egne og andres reaksjonsmønstre og samspillet mellom mennesker
 • Kommunisere fakta og følelser
 • Samarbeide med andre mennesker
 • Lytte til andre – hva de sier og hva de mener
 • Gi og motta tilbakemeldinger – ros og kritikk
 • Påvirke kommunikasjonen i en gruppe

Tidligere deltakeres uttalelser

 • Kurset er anbefalelsesverdig for alle
 • Grundig gjennomtenkt/gjennomarbeidet
 • Temaene gikk til kjernen i oss selv
 • Veldig viktige emner
 • Meget godt
 • Spennende – en utfordring
 • Fordelaktig med små grupper, skaper nærhet til de andre deltakerne
 • Jeg føler at jeg tør være meg selv
 • Stort utbytte. Blitt mer bevisstgjort på mange områder som gjelder forholdet til mennesker
 • Bruker det jeg har lært hver eneste dag hjemme og ute
 • Tror at utbyttet på lengre sikt blir enda bedre

Temaer i kurs i kommunikasjon

Vi tar opp emner som:

 • Lytte til andre
 • Tale til andre
 • Observasjoner
 • Vurdering av andre og deres budskap
 • Egnes og andres reaksjoner
 • Gjensvar og tilbakemeldinger
 • Gi og ta imot ros
 • Gi og ta imot kritikk – Selvvurdering
 • Selvpåvirkning
 • Hvordan omgås vi med andre
 • Viktig i god kommunikasjon
 • Dobbeltkommunikasjon
 • Kroppsspråk

Undervisningsmetoder

Kurset består i hovedsak av øvelser, oppgaveløsning og diskusjon i grupper med eksempler fra det daglige liv og arbeidsplassen.

Deltakerne gjør bruk av egne og de andres erfaringer. Korte foredrag utdyper temaene og virker som innspill til oppgavene.

Eksempler på oppgaver vi bruker til ettertanke og til diskusjon i små grupper:

Dette er råd som inneholder mange fornuftige forslag. Men de er først og fremst prosessråd til ettertanke og diskusjon.